NIEODEBRANE SERWISY ROWEROWE – BARDZO WAŻNE


Projekt bez tytułu(3)
Nasze miejsca magazynowe na rowery serwisowe są ograniczone.
Prosimy o odebranie serwisów. W razie nieodebrania roweru, po 6 miesiącach od przewidywanej daty wykonania naprawy, potraktuje się jako wolę wyzbycia własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Nieodebrany sprzęt przechodzi na własność serwisu rowerowego w celu pokrycia kosztów naprawy i magazynowania.

Related Posts